History

会社沿革

  1. 1979.07

    法人全般

    美容業を目的として株式会社ヌツク(現 株式会社レモン アンド コー)設立